Asemakaavan voimaantulokuulutus, Vekaranniemen ja Ison Kärppäsaaren ranta-asemakaavan muutos