Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute | Kunnan kuulutukset & ilmoitukset | Muut viranomaiset & ilmoitukset

Kunnan kuulutukset & ilmoitukset

Kuntalain 108 § mukaiset viranomaisilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) mukainen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Paltamon kunnanviraston sisääntuloaulassa Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Viralliset kuulutukset ovat julkipanoajan nähtävänä kunnan ilmoitustaululla.

27.12.2017 Ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä
19.12.2017 Presidentinvaali 2018
19.12.2017 Lainvoimaisuuskuulutus
5.12.2017 Kunnanvaltuuston kokous 11.12.2017
25.10.2017 Kunnanvaltuuston kokous 30.10.2017
17.10.2017 Kokouskuulutus
27.9.2017 Kunnanvaltuuston kokous 2.10.2017
20.9.2017 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan osittaisesta kaavamuutosehdotuksesta
19.7.2017 Lainvoimaisuuskuulutus
Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavamuutoksesta, Mieslahti ja Melalahti
23.11.2016 Kuulutus Eino Leino-puiston asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja nähtävilläolosta
9.11.2016 Kuulutus Metelinniemen golfkentän alueen asemakaavamuutosehdotuksesta
19.10.2016 Kuulutus Paltamon taajaman asemakaavan muutoksen vireilletulosta, kortteli 229
19.10.2016 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavamuutosehdotuksesta, Ukonlahti
19.10.2016 Kuulutus Kivesjärven rantaosayleiskaavamuutosehdotuksesta, Karjala
13.7.2016 Kuulutukset vireilletulosta ja nähtävilläolosta
1.7.2016 Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä
29.6.2016 Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä
2.6.2016 Kunnanvaltuuston kokous 6.6.2016
20.4.2016 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
29.2.2016 Kokouskuulutus 2016
26.2.2016 Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksistä
26.2.2016 Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä
24.2.2016 Kunnanvaltuuston kokous 29.2.2016