Palaute

Hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava avoimesti ja tehokkaasti, ja kilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Hoidamme hankintoja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti.

- Hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista)

- Julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)

- Paltamon kunnan yleiset hankintaohjeet (Kh 28.5.18 §133)

- Paltamon kunnan pienhankintaohjeet (Kh 28.5.18  §133)

Me kilpailutamme

Kilpailutamme tarvitsemamme hankinnat itse tai hankintayhteistyössä Kainuun hankintarenkaan tai Kuntaliiton KL-Kuntahankintojen kanssa. 

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän, joka helpottaa tarjouskilpailuihin osallistumista. Ilmoitamme käynnissä olevista tarjouskilpailuista tarjouspalvelu.fi –palvelussa, jonne pääset täältä.

Tarjouspalveluun rekisteröitymällä pääset tutustumaan tarkemmin avoinna oleviin tarjouspyyntöihin ja jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta.

Kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen tarjouspyynnöt julkaisemme aina myös HILMAssa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.
Tällä hetkellä kilpailutamme Hilma

Hankintayhteistyö

Sopimusperusteinen Kainuun hankintarengas toimii koko maakunnassa ja sen osakkaina ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän lisäksi Kainuun kaikki kunnat sekä ev. lut. seurakunnat. Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset. Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtäväjaot. Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan. Kajaanin kaupunki hallinnoi hankintarengasta.

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö. Se kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta sekä toimittaja- ja asiakasyhteistyöstä.

Hankinta-asiamies Kainuu

Hankinta-asiamiespalvelu helpottaa yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Hankinta-asiamies Kainuu palvelee yrityksiä/ yrittäjiä henkilökohtaisesti kaikissa tarjouspyynnön vaiheissa sekä seurannassa. Löydät palvelun täältä. Kainuulaisille yrittäjille/yrityksille asiamiehen neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Hankinta-asiamies esite

Kainuun hankinta-asiamies
Kyösti Kauppinen
p. 044 270 4739
kainuu (at)hankinta-asiamies.fi

www.hankinta-asiamies.fi