Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute

Tarjouspyynnöt ja hankinnat

Sivulla luetellaan käynnissä olevat Paltamon kunnan kilpailutuksessa olevat hankinnat.

Mikäli olette kiinnostunut jättämään tarjouksen jostain kilpailutushankkeesta, niin täyttäkää asiakirjat ohjeiden mukaisesti ja palauttakaa ne Paltamon kuntaan.

Julkaistu

Tarjousten määräaika

Ilmoituksen nimiTällä hetkellä ei käynnissä Paltamon kunnan käynnistämiä kilpailutushankkeita.

Kainuun hankintarengas

Sopimusperusteinen Kainuun hankintarengas toimii koko maakunnassa ja sen osakkaina ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän lisäksi Kainuun kaikki kunnat sekä ev.lut. seurakunnat. Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset. Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtäväjaot. Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan ja Kajaanin kaupunki hallinnoi hankintarengasta.

» Kilpailutukset, Kainuu

» Kainuun hankinta-asiamies

Hilma -ilmoituskanava

Palvelussa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Hankinnat löytyvät Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä sähköisestä julkisten hankintojen HILMA -palvelusta.

Hankintoja ohjaavat lait ja ohjeet

» Paltamon kunnan yleiset hankintaohjeet (Kh 28.5.18 §133)

» Paltamon kunnan hankintaohjeet kansalliset kynnysarvot
alittavissa pienhankinnoissa (Kh 28.5.18  §133)

» Julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta)

» Hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista)