Hinnastot ja maksut

Asiakirjoista, tiedon antamisesta ja asiakirjakopioista perittävät maksut

Hinnat voimassa 1.5.2019 alkaen

Kansalaisopisto

 

hinnasto

Kirjasto

€ (alv 24)

Seutulaina Kainuun kirjastoista 3,00
Kaukolaina kotimaasta tai lähettäjäkirjaston perimä maksu 5,00
1. palautuskehoitus 1,00
2. palautuskehoitus  1,00
Lasku myöhässä olevasta aineistosta + aineiston korvaus 3,00
Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston asiakas korvaa joko tuomalla uuden tai maksamalla indeksillä tarkistetun hankintahinnan.
Faksi kotimaahan / sivu   1,00
Vastaanotettu faksi / sivu 0,50
Kirjoitintuloste mustavalk. / sivu 0,20
Valokopio A4 / sivu 0,25
Valokopio A3 / sivu 0,50
Ensimmäinen kirjastokortti maksuton 0,00
Kirjastokortin uusiminen 3,00

Kouluhuoneistojen käyttö

Säännöllinen käyttö € (alv 24)
Luokkahuone tunti 3,00
Erikoisluokka, esim. keittiö tunti 6,00
Liikuntasali tunti 26,00
Liikuntasali yli 400 m2 vuosi 155,00
Liikuntasali alle 400 m2 vuosi 92,00
Kertakäyttö € (alv 24)
Koko koulu päivä 206,00
Liikuntasali yli 400 m2 kerta 103,00
Liikuntasali alle 400 m2 kerta 62,00
Erikoisluokka päivä 63,00


Keittiötä vuokrattaessa vuokraaja on velvollinen palkkaamaan työvoimaksi yhden koulukeittiössä vakinaisesti työskentelevän henkilön. 

Ylimääräisestä talonmiespalvelusta vuokraaja sopii suoraan työvuorossa olevan talonmiehen kanssa. 

Maksua ei peritä niiltä järjestöiltä ja yhdistyksiltä, jotka saavat toimintaansa tukea kunnalta eikä seurakunnan järjestämistä lapsi- ja nuorisotyötilaisuuksista. 

Maksua ei myöskään peritä työntekijä- ja viranhaltijajärjestöiltä, jotka varaavat koulutilat työsuhde- ja järjestöasioiden hoitoa varten tai yhdistyksiltä ja yhteisöiltä, jotka järjestävät toimintaa, johon koulun opiskelijat osallistuvat.

 

KuntosaliNormaali

 
Opiskelija/työtön
Kertalippu 4 € 3 €
Kuukausilippu 9 € 6 €
6 kk 45 € 25 €
12 kk 80 € 40 €
Paltamolaisille eläkeläisille MAKSUTON
AVAINPANTTI KAIKILTA 20 €

TEKNISET PALVELUT

Tonttien myynti- ja vuokraushinnat 2019
(ei arvonlisäveroa) Tarkistetaan vuosittain
elinkustannusindeksillä.
myyntihinta
€/m2
vuosivuokra
€/m2
Omakotitalotontti alue 1 2,78 0,19
Rivitalotontti alue 1 2,78 0,19
Omakotitalotontti alue 2 2,27

0,13

Rivitalotontti alue 2 2,27 0,13
Omakotitalotontti alue 3 1,39 0,09
Rivitalotontti alue 3 1,39 0,09
myyntihinta
€/kerros-m2
vuosivuokra
€/kerros-m2
Kerrostalotontti 25,51 1,26
Teollisuustontti 1,39 0,06
Jätetaksat €/m³ (alv 0) €/m (alv 24)
Sakokaivoliete   15,30 18,97
Umpikaivoliete jätevesi   10,34 12,82
Vesi- ja jätevesimaksut 1.6.2016 alkaen
Käyttömaksut €/m³ (alv 0) €/m³ (alv 24)
Veden käyttömaksu     1,60 1,98
Jäteveden käyttömaksu   2,98 3,70
Perusmaksut

Perusmaksut peritään kaikista liitetyistä kiinteistöistä
(vesihuoltolaitoksen kanssa tehty liittymissopimus)

Pientalot (enintään kahden asunnon talo)
kiinteä perusmaksu:
€/v (alv 0) €/v (alv 24)
Vesi 20,16 25,00
Jätevesi 30,24 37,50
Muut kiinteistötyypit laskemalla kaavasta P=k*A*p*yp, jossa          
P = perusmaksu
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
      rivitalo, vapaa-ajan rakennus 5
      asuinkerrostalo/asuinliiketalo 4
      liikerakennus 3
      teollisuusrakennus (ei prosessivettä) 2
      teollisuusrakennus (prosessivesi) 3
      julkinen rakennus 2
      maatalouden talousrakennus 5
A = kerrosala (k-m²)
p = palvelukerroin
      käyttövesi  0,4
      jätevesi      0,6
yp = perusmaksun yksikköhinta 0,084 €/k-m² (alv 0 %)

kuitenkin niin, että talousveden perusmaksu on vähintään 20,16 €/v (alv 0 %) ja
viemäriveden perusmaksu on vähintään 30,24 €/v (alv 0 %)

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut € (alv 0 %) € (alv 24)
Vesimittarin luentamaksu €/kerta 20,00 24,80
Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luenta voidaan periä, jos mittari luetaan asiakkaan pyynnöstä.
Asiakkaan tilaamat työt
Asiakkaan tilaamat työt liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita vesihuoltolaitoksen taksoissa ei ole erikseen mainittu, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteuttaa työt laskutustyönä.
Vesijohtoverkostoon liittyminen
(ei arvonlisäveroa)
€/rak.til.-m3
Omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan asunnot 2,20
Rivitalot 1,56
Kerrostalot 1,32
Muut 1,32
» Kustannusarviolaskuri (Excel)

Tonttivesijohdon rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä.

Viemärilaitokseen liittyminen
(ei arvonlisäveroa)
€/kerros-m2
Kaikki 1,32

Perustuu rakennuksen kerrosalaan (m2) ja ns. kerrottuun kerrosalaan, joka omakotitaloilla on 5, rivitaloilla 3 ja kerrostaloilla ja muilla rakennuksilla 2.

» Kustannusarviolaskuri (Excel)

Tonttiviemärin rakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä.

Metelinniemen tontit

» Tonttiesite

» Kustannusarviolaskuri (Excel)

Kaukolämpö € (alv 0) € (alv 24)
Kulutustaksa 1.1.2016 alkaen €/MWh 61,90 76,76
Perusmaksut perustuvat kiinteistöjen tilausvesimääriin.
Autojen lämmityspaikat
(ei arvonlisäveroa) 1.1.2020 alkaen
€ (alv 0)
talvikausi /vuosi 41,00
kuukausimaksu 10,70
Kuljetus- ja työtaksat
1.1.2020 alkaen € (alv 0) € (alv 24)
Pakettiauto ilman kuljettajaa €/tunti 16,60 20,58
Kuorma-auto ja kuljettaja €/tunti 52,60 65,22
Traktori ja kuljettaja €/tunti 41,60 51,58
Ammattimies €/tunti 22,95 28,46
Pakettiauto, km-korvaus €/tunti 0,60 0,74

Höyrynkehittimet(min. veloitus 1/2 tuntia)   €/tunti

12,50 15,50
Venepaikkamaksut
1.1.2020 alkaen € (alv 0) € (alv 24)
Telarantapaikka, kirkonkylä €/kausi 15,00 16,12
Telarantapaikka, Melalahti €/kausi 15,00 16,12
Telarantapaikka, Mieslahti €/kausi 15,00 16,12
Kapea ponttoonipaikka, kirkonkylä €/kausi 60,00 74,40
Leveä ponttoonipaikka, kirkonkylä €/kausi 82,00 101,68
Laituripaikka, Melalahti €/kausi 60,00 74,40
Laituripaikka, Mieslahti €/kausi 60,00 74,40
Metelin kotisataman säilytyspaikkamaksut
(veneille, joilla ei lunastettua venepaikkaa) 1.1.2020 alkaen
€ (alv 0) € (alv 24)
Talvisäilytys mantereella 15.10. - 30.4. 35,00 43,40
Kesäsäilytys mantereella trailerilla tai
pukeilla 1.5. - 14.10.
25,00 31,00

Paltalinnan ja Kivakan tilojen vuokraus € (alv 0) € (alv 24)
1.1.2020 alkaen
Koko rakennuksen vuokra 6,50 €/h 8,06 €/h
Paltalinna, kahvilan puoli 3,25 €/h 4,03 €/h

Paltalinnan ja Kivakan vuokraa peritään kunnan ulkopuolisilta vuokraajilta.
Poikkeus: Yli 24 tunnin vuokraus peritään myös paltamolaisilta vuokraajilta kokonaisuudessaan.

Toimistohotelli Ideariihen vuokraus kunnan ulkopuolisille: 10 €/päivä (alv 0) , 12,40 € /päivä (alv 24)
Liikuntapaikkojen vuokraus 
1.1.2020 alkaen
Hiekkakenttä: € (alv 0) € (alv 10)
    harjoitukset ja pelit tunti 5,00 5,50
    rajojen teko ja lanaus kerta 25,00 26,25
Tervalammen nurmikenttä:
    harjoitukset ja pelit tunti 20,00 22,00
    rajojen teko kerta 15,00 16,50
Vuokrahinnat koskevat ulkopaikkakuntalaisia urheiluseuroja

Rakennusvalvonta

» Rakennusvalvontaviranomaisen maksut (maksut tarkastus-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä)

Nuohous
» Nuohousmaksut (Kainuun pelastuslaitos)

Maa-ainesten ottaminen
» Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (ei arvonlisäveroa)