Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun järjestöhaku

Palaute |  varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteystiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Paltamon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen hoitoaikojen varaaminen. Hoitoaikojen ilmoittamiseen pääset e-asioinnin kautta.

Kirjaudu e-asiointipalveluun tästä linkistä

https://sote.easiointi.fi/fi/web/paltamo-vaka

Ohjeita hoitoaikojen varaamiseen:

Hoitoaikojen ilmoittaminen - yleisiä ohjeita huoltajalle

Hoitoaikojen ilmoittaminen -ohje hoitoaikojen varaamisesta järjestelmään

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisten APIP-toimintaan ilmoittautuminen

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen mikäli lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Muutoin lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.        

Aloita lomakkeen täyttäminen valitsemalla asiointikunta, jolloin lomake aktivoituu.

Huom! Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuslinkin kautta. Lomakkeella valitaan hoitomuodoksi päiväkoti ja alue kohdasta se alue, jonka apip-ryhmään haetaan.

» Kirjaudu sähköiseen easiointi -palveluun:
   https://sote.easiointi.fi/web/kainuu/paivahoito
   https://sote.easiointi.fi/web/kainuu/esiopetus

» Ohjeita varhaiskasvatushakemuksen jättämisestä

» Ohjeita esiopetushakemuksen jättämisestä

Paperilomakkeet

Hakemuksen voi edelleen tehdä  myös paperilomakkeella, joka löytyy lomakepankista.
Hakemuslomakkeita saa myös kaikista päivähoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta.
Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa koskevat hakemukset toimitetaan päiväkotiin tai päivähoitotoimistoon osoitteella:

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta ja palautetaan vain yhteen paikkaan.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen

Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot) tulee toimittaa viipymättä päivähoitotoimistoon. Tuloselvitykset tulee toimittaa kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tuloselvitystä ei tehdä, hoitomaksuksi määräytyy korkein maksu. Tehdessänne hakemuksen sähköisesti, tuloselvityslomake postitetaan perheelle hoitopaikkapäätöksen mukana, mikäli hoitomaksu  määritellään tulojen mukaan.

Tuloselvitykset

Palkansaajat/työttömät:
Palkkatodistus tai tilinauha, josta selviää edellisen 12 kk:n kertymä
päivärahapäätös (työttömyyskorvaus) / työmarkkinatukipäätös /
hararahapäätös tai vastaava.

Yrittäjät/ammatinharjoittajat:
Viimeisin selvitys ennakkoveron perusteista tai viimeksi vahvistettu verotuspäätös   tai tulos- ja taselaskelma viimeiseltä tilikaudelta
starttirahapäätös tms. (uusi yrittäjä).

Maanviljelijät ja metsänomistajat:
Viimeisin selvitys ennakkoveron perusteista tai viimeksi vahvistettu verotuspäätös.

Opiskelijat:
Opiskelutodistus
Opiskelutukiin tai avustuksiin liittyvät päätökset
   

Lisäksi seuraavat liitteet ketä ko. asiat koskevat

  • Suoritettavat elatusavut
  • Saatu elatustuki / apu, perhe-eläke tai muu sellainen sen lapsen osalta, joka on varhaiskasvatuksessa.
  • Ym. puolisoiden jatkuvat tulot, esim. eläkkeet, perhe-eläkkeet tms.
  • Omaishoidontuki
  • Pääomatulot, vuokratulot tms. verotettava tai verovapaa tulo.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun.

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle

Vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta lasten kotihoidontukea, jos perheessä on alle kolmevuotias lapsi tai hakea lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kolmevuotiasta lasta hoitaa yksityinen hoidon tuottaja.

Perhe ei voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidontukea että yksityisen hoidon tukea. Jos lapsi on kunnan järjestämässä osa-aikaisessa - tai kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa, tästä lapsesta perhe ei voi saada lasten kotihoidon- eikä yksityisen hoidon tukea.