Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute

Kuntaorganisaatio

Taustaa

Kunnan nykyinen luottamus- ja palveluorganisaatio on ollut voimassa 1.1.2005 alkaen. Merkittävin muutos oli siirtyminen kolmen lautakunnan -malliin (keskusvaalilautakunta, lupa- ja valvonta- sekä tarkastulautakunta).
Sosiaali- ja terveys-, sivistys- ja ympäristölautakunnan tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle.

Vuoden 2005 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä toisen asteen ammatillisen- ja lukiokoulutuksen tehtävien järjestämisvastuu oli Kainuun maakunta kuntayhtymällä (Kainuun hallintokokeilu). Kainuun hallintokokeilu päättyi vuoden 2012 lopussa.

Vuoden 2013 alusta lukien Kainuussa toimii kaksi kuntayhtymää

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Kainuun liitto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä lasten päivähoitoa lukuunottamatta vastaa paltamolaisten sosiaali-, perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon palveluista. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Koulutustoimialalla lukiopalvelujen järjestäminen siirtyi takaisin Paltamon kunnalle.

Kainuun liitto kuntayhtymä toimii aluekehitysviranomaisena ja vastaa jatkossa aluekehityksestä, alueiden käytön suunnittelusta, toimintaympäristön, elinkeinojen ja palveluiden kehittämisestä sekä lainsäädännöllä maakuntaliitolle annetuista tehdävistä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala..

Toimintaorganisaatio

» Paltamon kunnan organisaatiokaavio 2018

Paltamon kunnan toiminnot ja palvelut jakautuvat tällä hetkellä neljään toiminnalliseen palveluyksikköön:

Hallintopalvelut

      Hallintojohtaja

 • Yleis- ja luottamushenkilöhallinto
  • Kokous- ja asiakirjahallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Taloushallinto
  • Tietohallinto
 • Toimistopalvelut
 • Hankintojen koordinointi
 • Vaalien järjestäminen
 • Hyte-koordinointi
 • Asiointiliikenne

Lisätietoja:
Arto Laurikainen, kunnanjohtaja
044 2885 600


Sivistyspalvelut

        Sivistysjohtaja

 • Yleissivistävä koulutus
  • Peruskoulut ja lukio
  • Koulukuljetukset
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Varhaiskasvatus
  • Esiopetus
  • Päivähoito
  • Perhepäivähoito
 • Vapaa-aika
  • Kansalaisopisto
  • Kirjasto
  • Nuoriso
  • Kulttuuri
  • Liikunta

Lisätietoja:
Hanna-Riikka Karjalainen, Sivistyspalveluiden johtaja
044 2885 400


Tekniset palvelut

Tekninen johtaja

 • Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue
  • Maankäyttö (kaavoitus)
  • Rakennus- ja ympäristövalvonta
  • Liikenneväylät
  • Puistot, uimarannat ja liikuntapaikat
 • Liiketoimintayksiköt
  • Vesihuoltolaitos
  • Kaukolämpö
  • Kalusto- ja varasto
  • Kiinteistöt (tilapalvelut)
  • Alueiden vuokraus
  • Maa-ja metsätilat
 • Rakennuttaminen tilapalvelut
  • Ruoka ja siivous
  • Kokouspalvelut
  • Tilahallinto
Lisätietoja:
Mikko Karjalainen, Teknisten palveluiden johtaja
044 2885 500 

Elinvoimapalvelut

Kehitysjohtaja

 • Elinkeinopalvelut
  • Yrityspalvelut
  • Maaseutupalvelut
  • Kehityshankkeet
 • Työllisyyspalvelut
 • Matkailumarkkinointi
  • Kuntamarkkinointi
  • Viestintä
  • Tapahtumatuotanto

Lisätietoja
Salla Korhonen, vs.kehitysjohtaja
044 2885 660