Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun järjestöhaku

Palaute | Kunnan kuulutukset & ilmoitukset | Muut viranomaiset & ilmoitukset


Kunnan kuulutukset & ilmoitukset

Kuntalain 108 § mukaiset viranomaisilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) mukainen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on Paltamon kunnanviraston sisääntuloaulassa Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Viralliset kuulutukset ovat julkipanoajan nähtävänä kunnan ilmoitustaululla.

5.12.2017 Kunnanvaltuuston kokous 11.12.2017
17.11.2017 Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä
14.11.2017 Ilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä
30.10.2017 Julkipanoilmoitus poikkeamislupapäätöksestä
25.10.2017 Kunnanvaltuuston kokous 30.10.2017
17.10.2017 Kokouskuulutus
17.10.2017 Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä
2.10.2017 Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta
27.9.2017 Kunnanvaltuuston kokous 2.10.2017
20.9.2017 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan osittaisesta kaavamuutosehdotuksesta
19.7.2017 Lainvoimaisuuskuulutus
Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavamuutoksesta, Mieslahti ja Melalahti
23.11.2016 Kuulutus Eino Leino-puiston asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja nähtävilläolosta
9.11.2016 Kuulutus Metelinniemen golfkentän alueen asemakaavamuutosehdotuksesta
19.10.2016 Kuulutus Paltamon taajaman asemakaavan muutoksen vireilletulosta, kortteli 229
19.10.2016 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavamuutosehdotuksesta, Ukonlahti
19.10.2016 Kuulutus Kivesjärven rantaosayleiskaavamuutosehdotuksesta, Karjala
13.7.2016 Kuulutukset vireilletulosta ja nähtävilläolosta
1.7.2016 Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä
29.6.2016 Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä
2.6.2016 Kunnanvaltuuston kokous 6.6.2016
20.4.2016 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
29.2.2016 Kokouskuulutus 2016
26.2.2016 Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksistä
26.2.2016 Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksestä
24.2.2016 Kunnanvaltuuston kokous 29.2.2016
5.11.2015 Kunnanvaltuuston kokous 9.11.2015
28.9.2015 Kuulutus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksesta
12.8.2015 Kunnanvaltuuston kokous 20.8.2015
26.5.2015 Kokouskuulutus 2015
21.1.2015 Kuulutus Luhtaniemen katusuunnitelman nähtävänä olosta
19.11.2014 Kuulutus Luhtaniemen kaavaehdotuksen nähtävänäolosta
31.10.2014 Kaavoituskatsaus
27.8.2014

Kuulutus Luonnosvaihe Luhtaniemi

Lähete

Kaavaluonnos selostus
OAS Luhtaniemi
Kaavaluonnos VAIHTOEHTO 1
Kaavaluonnos VAIHTOEHTO 2
Kaavaluonnos VAIHTOEHTO 3

 26.3.2014 Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan täydennyksen luonnoksesta
 26.3.2014 Kuulutus Luhtaniemen alueen asemakaavan vireilletulosta
26.3.2014 Kuulutus Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotus
2.10.2013  Kuulutus Oulujärven rantaosayleiskaavan täydennyksen vireilletulosta
4.9.2013  Kuulutus ranta-asemakaavojen lainvoimaisuudesta
26.6.2013  Kuulutus Teerivaaran tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta
19.6.2013  Kuulutus, Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotus
17.4.2013  Kuulutus, Kontiomäen asemanseudun asemakaavan muutosluonnos
13.3.2013  Kuulutus, ilmoitus ympäristönsuojelulain 61§ mukaisesta koeluontoisesta toiminnasta
20.2.2013  Kuulutus, Pujoniemen Antinlahden alueen ranta-asemakaavamuutosehdotus
24.10.2012 Kuulutus, Pujoniemen Antinlahden alueen ranta-asemakaavamuutos
9.5.2012 Kuulutus, Tiesuunnitelma VT22 Meteli
4.4.2012 Kuulutus, Pitkänperän ranta-asemakaavan kaavaehdotus
Pitkänperä, kaavaehdotus
Pitkänperä, selostus